This website uses cookies to function correctly.
You may delete cookies at any time but doing so may result in some parts of the site not working correctly.

https://www.youtube.com/watch?v=WRhwFDD7o9g

Covid-19 Advice in Different Languages

Български/ BULGARIAN

COVID-19 е нова болест, която засяга белите дробове и дихателните пътища. Причинява се от вирус наречен коронавирус.

Всички трябва да останем вкъщи за да спрем разпространението на болестта. В това число влизат хора на всякаква възраст, дори и тези без симптоми или съпровождащи заболявания. Единствените причини за напускане на дома са:

• За да си набавим продукти от първа нужда и в краен случай

• За да спортуваме един път на ден – бягане, разходка пеш или с колело, сами или с хора, с които живеем заедно

• По медицински причини – например, за да отидем до аптека или да доставим продукти от първа нужда на някого уязвим и когото няма възможност да си ги набави сам/а

• За да се предвижим до и от работа, но само когато това е абсолютно необходимо

Ако имате:

• висока температура - чувствате се топъл/топла при допир на гръдния кош или гърба си

• нова, продължителна кашлица - започнали сте да кашляте често, трябва да останете в дома си и да следвате съветите за изолация на домакинства с възможна инфекция с коронавирус.

Забраняват се събирания на повече от двама души на обществени места, включително на религиозни събития (с изключени на погребения). Спазването на тези насоки е важно, a глобата при нарушение е между £30-1000.

Как да ограничите разпространението на короанвируса?

• Мийте ръцете си редовно, използвайки сапун и вода в продължение на 20 секунди.

• Спазвайте препоръките за стоене в дома Ви.

Тези съвети са базирани на здравна информация предоставена от NHS и важат за всички пребиваващи на територията на Обединеното Кралство, без значение от националността им.

LITHUANIAN / LIETUVIŲ KALBA

COVID-19 – nauja liga, galinti paveikti jūsų plaučius ir kvėpavimo takus.

Norėdami sustabdyti koronaviruso plitimą, visi privalo likti namuose. Tai taikytina visoms amžiaus grupėms, net ir tuo atveju, jeigu jokių su koronavirusu susijusių simptomų, arba kokių nors kitokių sveikatos sutrikimų neturite.

Iš namų galite išeiti tik žemiau nurodytais atvejais:

• į parduotuvę, norėdami įsigyti būtiniausių prekių, bet tik itin prireikus;

• pasimankštinti, pavyzdžiui, pabėgioti, pasivaikščioti, pasivažinėti dviračiu, tačiau per dieną galite atlikti tik vieną mankštos formą. Iš namų išeiti galite vieni arba kartu su jumis gyvenančiais asmenimis;

• dėl kokių nors su sveikata susijusių poreikių, pavyzdžiui, apsilankyti vaistinėje, arba būtiniausius vaistus pristatyti rizikos grupėje esantiems asmenims;

• keliauti į darbą ir iš darbo – tik būtiniausiu atveju.

Jeigu jaučiate žemiau išvardintus simptomus:

• aukštą temperatūrą – karštis jaučiamas ant krūtinės ir nugaros;

• naują besitęsiantį kosulį, tai turėtumėte likti namuose ir laikytis izoliacijos rekomendacijų, skirtų namų ūkiams, kuriuose galima koronaviruso infekcija.

Daugiau nei dviejų žmonių susibūrimai, tame tarpe ir religiniai susibūrimai (išskyrus laidotuves), yra draudžiami.

Jeigu past

arųjų rekomendacijų nesilaikysite, jums gali grėsti £30-1000 bauda.

Ką galėčiau padaryti, kad sustabdyčiau koronaviruso plitimą?

• Kuo dažniau plaukite rankas muilu ir vandeniu ir ne trumpiau nei 20 sekundžių;

• Laikykitės patarimų, kurie yra pateikti tiems, kurie turi likti namie.

Šie patarimai yra paremti naudojantis NHS sveikatos patarimais ir informacija, kurie yra skirti visiems JK gyvenantiems asmenims, nepaisant iš kurios šalies jie yra kilę.

Jezyk Polski / POLISH

COVID-19 to nowa choroba, która powoduje infekcję dróg oddechowych. Choroba jest wywoływana przez wirusa zwanego koronawirusem.

Każdy ma obowiązek pozostać w domu w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Tyczy się to osób w każdym wieku – również w przypadku braku objawów lub innych chorób. Dozwolone jest wyjście z domu tylko w celu:

• zaopatrzenia się w środki do przeżycia – i tylko wtedy, gdy jest to konieczne

• podjęcia aktywności fizycznej raz dziennie – takiej jak bieganie, spacerowanie czy jazda na rowerze, samemu/-ej lub w towarzystwie pozostałych domowników

• zasięgnięcia opieki medycznej – na przykład wyjścia do apteki (lub dostarczenia niezbędnych środków osobie w potrzebie)

• wyjścia do / powrotu z pracy – tylko w przypadku, gdy jest to absolutnie konieczne.

Objawy koronawirusa:

• gorączka – klatka piersiowa lub plecy są odczuwalnie cieplejsze w dotyku

• nowo nabyty, uporczywy kaszel.

W przypadku któregokolwiek z tych objawów, należy pozostać w domu i stosować się do zaleceń dotyczących izolacji dla gospodarstw domowych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem (szczegółowe informacje w dalszej części tekstu).

Zbiorowiska więcej niż dwóch osób w miejscach publicznych, nawet w celu praktyki religijnej (poza pogrzebami) są objęte całkowitym zakazem. Osoby, które nie zastosują się do tego zakazu, ryzykują grzywną.

Jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa?

• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody przez co najmniej 20 sekund

• Stosuj się do zaleceń dotyczących pozostawania w domu

Porady te są w oparciu o wytyczne w zakresie zdrowia i informacje udzielone przez NHS, i dotyczą one wszystkich osób mieszkających w Wielkiej Brytanii, bez względu na kraj pochodzenia

ROMÂNĂ / ROMANIAN

COVID-19 este o boală nouă care poate să afecteze plămânii și căile respiratorii. Aceasta este cauzată de un virus numit coronavirus.

Toată lumea trebuie să stea acasă pentru a ajuta la oprirea răspândirii coronavirusului. Aceasta include oameni de toate vârstele - chiar dacă nu aveți simptome sau alte condiții de sănătate. Puteți părări locuința:

• să cumpărați produse esențiale de bază - doar atunci când aveți nevoie cu adevărat

• să faceți un singur fel de exercițiu fizic pe zi - cum ar fi o alergare, mers pe jos sau cu bicicleta, singur sau cu alte persoane cu care locuiți

• pentru orice necesitate medicală - de exemplu, pentru a merge o farmacie sau pentru a livra provizii indispensabile pentru o persoană vulnerabilă

• să călătoriți la și de la locul de muncă - dar numai acolo unde acest lucru este absolut necesar

Dacă aveți următoarele simptome:

• febră – aveți temperatura corpului crescută și simțiți căldură în zona pieptului și a spatelui;

• o tuse nouă continuă – dacă ați început să tușiți în mod repetat, atunci trebuie să vă izolați la domiciliu;

Ar trebui să stați acasă și să urmați indicațiile de izolare pentru gospodăriile cu posibile infecții cu coronavirus.

Adunările unde sunt mai mult de două persoane în public - inclusiv adunările religioase (cu excepția înmormântărilor) - sunt interzise. Este important să urmați aceste indicații, dacă nu, puteți fi amendat/ă.

Ce pot face pentru a ajuta la oprirea răspândirii Coronavirusului?

• Asigurați-vă că vă spălați mâinile frecvent, folosind săpun și apă, timp de cel puțin 20 de secunde;

• Dacă aveți simptomele de mai sus, urmați sfaturile și stați acasă, izolat.

Acest ghid se bazează pe sfaturile și informațiile de sănătate publicate de NHS și este un ghid pentru toți rezidenții din Marea Britanie, indiferent de țara de origine.

Call 111 when you need medical help fast but it’s not a 999 emergencyNHS ChoicesThis site is brought to you by My Surgery Website